dē Akirā

nōmen
Akira (アキラ)
statūra
v pedum et xii digitōrum aut clxxii centimetrōrum
oculī
caeruleī
sapor alimentōrum solidōrum, quem maximē appetit
laganī dē ovīs cōnfectī et orȳzae

Akira parum loquitur mōtiōnēsque animī nunquam dēmōnstrat.