dē Keisuke

nōmen
Keisuke (ケイスケ)
statūra
vi pedum aut clxxviii centimetrōrum
oculī
fulvī
sapor alimentōrum solidōrum, quem maximē appetit
jūris Indicae viridis

Keisuke parum habet vīrium, sed sincērus fīdusque est.

Keisuke ā puerō Akiram nōvit. quandō puerī alterī Keisukem lacessēbant, Akira eum dēfendit. ex eō tempore Keisuke semper ab latere Akirae erat. prīmō Akira cum illō nōn locūtus erat, sed deinde paulātim Keisukī respondēre coepit.

quandō puella, quae Keisukem amābat, eum domum suam vocāvit, Keisuke illam cum Akirā nōn comparāre nōn poterat. quandō Keisuke Akiram cum mulierem colloquī vīdit, Keisuke zēlum sēnsit. tunc Keisuke intellēxit sē Akiram amāre, sed nōlēbat, ut Akira scīret.

Keisuke in officīnā opus faciēbat. Akirā reō et in Tosimam ējectō, Keisuke illum secūtus est.