dē hōc sacrāriō

sacrāria sunt genus situum interrētālium, quī sunt persōnīs historiārum commenticiārum dēdicātī. ōlim sitūs tālēs frequentissimī erant, nunc sunt rārī.

scrībās mihi: cyanus@zoho.com.